Rekolekcje Wielkopostne

W wigilię IV niedzieli Wielkie-go Postu jak co roku rozpoczęliśmy nasze święte ćwiczenia rekolekcyjne. W tym czasie naszym duchowym prze-wodnikiem był o. prof. Andrzej Derdziuk OMFCap. Rekolekcje to swoistego rodzaju uczta – jak to wielokrotnie podkreślił o. Andrzej – na którą zaprasza nas Gospodarz – Bóg. To właśnie On zaprasza nas do spędzenia z Nim czasu. Aby jednak do tego spotkania mogło dojść, musimy poukładać wszystkie sfery naszego życia. To staraliśmy się sumiennie czynić każdego dnia. Ostatni dzień rekolekcji był przygotowaniem do celebrowania sakramentu pokuty i pojednania z przyjęciem po-sług akolitatu (kurs IV) i lektoratu (kurs III). Spotkania z o. Rekolekcjonistą przepełnione były treściami związanymi z powołaniem i kapłaństwem.

>Zobacz zdjęcia w galerii<