Rekolekcje jesienne

W dniach 26 IX – 2 X w naszej wspólnocie odbyły się rekolekcje jesienne. Prowadził je o. Tadeusz Hajduk SJ, który jest mistrzem nowicjatu w Starej Wsi. Te święte ćwiczenia duchowe prowadzone były metodą ignacjańską, a tematem przewodnim była Osoba Jezusa Chrystusa, którego mieliśmy poznawać, naśladować i starać się bardziej pokochać. We wszystkich rozmyślaniach, które prowadzone były w oparciu o Pismo św. mieliśmy poznawać owoce Ducha Świętego, które były obecne w życiu Jezusa. Ojciec Rekolekcjonista zachęcał nas, aby podawane przez siebie teksty kontemplować, odnosząc się do naszej codzienności. W swoich konferencjach poruszył problemy rozeznawania duchowego, pocieszeń i strapień na modlitwie, oraz sposobu działania złego ducha.

>Zobacz zdjęcia w galerii<