Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego

Po powrocie z wakacji nowy rok akademicki rozpoczęło 111 alumnów. O godzinie 9.30 w kaplicy Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego uroczystej Mszy św. Inauguracyjnej przewodniczył J. E. Ks. Abp Józef Michalik. W wygłoszonym słowie Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski odniósł się do patrona dnia, świętego Mateusza, który bez wahania i szczerze odpowiedział na głos powołania. Arcybiskup zaznaczył, że dla każdego człowieka, a szczególnie dla kleryka czy kapłana najważniejsze jest nawiązanie osobistego kontaktu z Jezusem. Kapłan ma być człowiekiem, który stoi na straży prawdziwych wartości. Metropolita podał za przykład postawę ks. Pilipca, który w czasie II wojny światowej działał w ruchu oporu.

Na uroczyste otwarcie nowego roku akademickiego zaproszono wielu znaczących gości m. in.: ks. Krzysztofa Gryzę, prorektora Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, ks. Jacentego Masteję, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, pana Roberta Chomę, prezydenta miasta Przemyśl, pracowników kurii i sądu metropolitarnego, księży dziekanów, spowiedników, księży proboszczów z Przemyśla, siostry zakonne i prowincjale oraz wszystkich szczególnie związanych z seminarium.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Arkadiusz Jasiewicz pt. ,,Rady Ewagriusza w walce z acedią”. Po zakończonym referacie indeks studiów otrzymało 21 nowo przyjętych alumnów.

>Zobacz zdjęcia w galerii<