Niesamowita moc Żywego Słowa- rekolekcje

,,Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17) – pod takim hasłem odbyły się w seminarium rekolekcje jesienne, które zakończyły się w niedzielę, 30 września. Prowadził je  J. E. Ks. Bp Jan Niemiec, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko– podolskiej na Ukrainie.

W czasie świętych ćwiczeń duchownych zachęcał on alumnów do uważnego słuchania tego, co Bóg chce powiedzieć do człowieka. Tym zaś Słowem Bożym jest żywy Jezus Chrystus. Bóg powołuje swego ucznia, alumna czy kapłana, do tego, aby właśnie w nim wypełniło się Słowo Boże.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Bez wiary w Chrystusa taka formacja nie ma sensu. Papież Benedykt XVI w swoim Liście Apostolskim ,,Porta Fidei” w numerze 10 zaznacza, że ,,nie wystarcza znajomość treści, w które należy wierzyć, jeżeli serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie zostaje otwarte przez łaskę, która umożliwia głębsze spojrzenie i zrozumienie, że to, co zostało ogłoszone, jest Słowem Bożym”. Nieco dalej w tym samym punkcie Ojciec Święty mówi, że ,,wiara jest decyzją o tym, że jest się z Panem, żyje się z Nim”. Ks. Bp Niemiec w swoich konferencjach wyraźnie podkreślał, aby odważnie otwierać się na Słowo Boże, które umacnia wiarę i rozpala ogień prawdziwej miłości do Stwórcy i drugiego człowieka. Czas rekolekcji miał na celu pogłębienie osobistego doświadczenia kochającego Boga Ojca. Przez wiarę bowiem możemy rozpoznać działanie Pana w swoim życiu.

Bardzo wymowne było osobiste świadectwo Ks. Bp Jana Niemca dotyczące wpływu Słowa Bożego na jego drogę życia. To wiara w żywe Słowo Boga dodaje mu sił na drodze posługi biskupiej. Każdy dzień jest decyzją, aby zaprosić Boga do swego życia i pozwolić poprowadzić się Jego woli.