Święcenia diakonatu

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w Jarosławiu o godzinie 8.30 oraz w Zręcinie o godzinie 14.00 odbyły się święcenia diakonatu. Trzynastu naszych braci z kursu piątego zostało włączonych przez J. E. Ks. Bp Adama Szala do grona diakonów Kościoła. Ksiądz Biskup wygłosił homilię, w której nawiązał do przeżywanej w całym Kościele uroczystości oraz powiązał ją z sakramentem święceń diakonatu. Polecajmy w naszych modlitwach nowo wyświęconych diakonów, aby dobry Bóg wspierał ich swoją łaską w pełnionej posłudze.

>Jarosław:  Zobacz zdjęcia w galerii<

>Zręcin:  Zobacz zdjęcia w galerii<