Przysięgi przed święceniami kapłańskimi

Tuż przed przyjęciem świeceń kapłańskich, w piątek, osiemnastu naszych braci diakonów podczas uroczystej Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy złożyło przysięgę, która wiązała się z uroczystym wyznaniem wiary, przysięgą na Ewangelię oraz złożeniem podpisu na dokumentach . Uroczystej celebracji  przewodniczył Ks. Rektor Dariusz Dziadosz, który w homilii przybliżył czym jest trudny, ale jednocześnie piękny dar powołania do kapłaństwa Chrystusowego w Kościele.

>Zobacz zdjęcia w galerii<