Święcenia biskupie ks. Stanisława Jamrozka

Veritatis Evangelio servire

Dzisiaj, gdy cały Kościół powszechny obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, wspólnota Kościoła przemyskiego cieszy się nowym biskupem pomocniczym, który został włączony przez otrzymanie sakry do grona następcy Apostołów. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył J. E. Ks. Abp Józef Michalik, a współszafarzami święceń biskupich Księdza Prałata Stanisława Jamrozka byli: J. E. Ks. Abp Cellestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz J. E. Ks. Bp Adam Szal, biskup pomocniczy  w naszej archidiecezji.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Nominata przedstawili Ks. Krzysztaf Chudzio, ojciec duchowny naszego seminaryjnego domu oraz Ks. Mauricio Restelli, przyjaciel biskupa nominata z Włoch. Homilię podczas uroczystości wygłosił J. E. Ks. Abp Józef Michalik, który odwołując się do słów zawartych w Księdze proroka Izajasza zaznaczył, że dzięki mocy Bożego Ducha kapłan może wejść w tajemnicę pełni kapłaństwa Chrystusowego. Dar święceń to nie tylko dar, ale i zadanie, które wymaga pełnego i codziennego zawierzenia się Bogu, który zawsze jest obecny w życiu każdego człowieka.

Na zakończenie Eucharystii wyrazy wdzięczności złożył sam Biskup Stanisław. W swoim przemówieniu podziękował tym wszystkim, którzy wspierali go na tej drodze posługiwania oraz zapewnił wszystkich o swojej pamięci modlitewnej. Dewizą nowego Biskupa pomocniczego naszej archidiecezji stały się słowa zaczerpnięte z przepowiadania św. Pawła Apostoła: ,,Veritatis Evangelio servire” (Służyć Ewangelii Prawdy – por. Ef 1, 13; Kol 1, 5). Ojciec Święty przydzielił mu stolicę tytularną chełmską. Jest on pierwszym kapłanem włączonym przez papieża Franciszka do grona polskiego Episkopatu.