Msza Święta Prymicyjna i pożegnanie Księży Neoprezbiterów

Nasze życie składa się z wieku etapów. Dziś jeden z nich dobiegł końca… Te słowa usłyszeliśmy podczas rozpoczęcia uroczystej Mszy Świętej prymicyjnej, która odbyła się w naszym seminaryjnym wieczerniku. Dzisiaj, osiemnastu nowo wyświęconych kapłanów opuściło seminaryjne progi, aby w świecie głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie Jezusie. Homilię wygłosił Ojciec Duchowny naszych Braci, Ks. Krzysztof Chudzio. Zwieńczeniem całej celebracji było udzielenie uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego wszystkim uczestnikom eucharystycznego zgromadzenia. Następnie, jak to już jest w zwyczaju naszego seminarium, bracia diakoni przygotowali dla Księży Neoprezbiterów pożegnalny program artystyczny.

>Zobacz zdjęcia w galerii<