Nowy numer Communitasu! – „Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje”

Najnowszy numer kleryckiego czasopisma Communitas poświęcony został naszej Matce i Królowej – Najświętszej Maryi Pannie. W czasach, w których zło jest coraz bardziej natarczywe, Maryja zapewnia dzieci w Fatimie, a przez nie każdego z nas, że na koniec zatryumfuje Jej Niepokalane Serce. Niech słowa Maryi napełnią nas nadzieją, a w naszych sercach na nowo rozpali się miłość i cześć dla naszej Matki.

Naszych Drogich Czytelników prosimy o modlitwę przez wstawiennictwo Maryi, Matki Kapłanów, w intencji Papieża, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów i kleryków, prosząc dla nich o potrzebne łaski do wiernego kroczenia za Najwyższym Kapłanem, Jezusem Chrystusem, i prowadzenia ludzi do zbawienia, a nadto o powołania kapłańskie, aby Pan posłał nowych robotników na swoje żniwo (por. Łk 10,2). Ze swej strony zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci.

Aby pobrać Communitas klkinij w poniższe linki:

Communitas (2017) – „Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje”

Archiwalne numery