Przysięgi przed święceniami diakonatu

W przededniu święceń diakonatu alumni składają w kaplicy seminaryjnej przysięgi, w których wyrażają to, czym od tej chwili stanie się ich życie jako duchownych. Najpierw wyznają swoją wiarę i religijne posłuszeństwo nauczaniu Kościoła, a później przysięgają wierność w pełnieniu przyjmowanych obowiązków, wśród których szczególnymi są dozgonny celibat i posłuszeństwo ordynariuszowi.

Mszy Świętej z obrzędem wyznania wiary i złożenia przysięgi przewodniczył delegat Arcybiskupa Metropolity ks. Rektor Dariusz Dziadosz, który do kandydatów do święceń wygłosił okolicznościowe kazanie.

GALERIA