Święcenia kapłańskie 2017

Seminarium przemyskie jak co roku mogło przeżywać swoją największą radość jaką są święcenia prezbiteratu i prymicje neoprezbiterów. W przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Bazylice Archikatedralnej trzynastu diakonów przyjęło z rąk ks. Abp Adama Szala święcenia kapłańskie. W uroczystości wzięli biskupi: bp Stanisław Jamrozek, abp Józef Michalik i bp Jerzy Mazur SVD, biskup diecezjalny ełcki oraz licznie zgromadzone prezbiterium.

Znamienne jest, że od wielu lat uroczystość ta zbiega się z obchodami pamiątki Pięćdziesiątnicy. Od  chwili święceń kapłańskich namaszczeni Duchem Świętym prezbiterzy są szczególnie wezwani do celebracji tajemnic naszej wiary, szczególnie zaś Eucharystii i sakramentu pokuty i pojednania. Jezus bowiem powiedział do apostołów: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

W imieniu Księży Neoprezbiterów dziękujemy za nowennowe czuwanie przed uroczystościami oraz polecamy ich Waszej modlitwie.

GALERIA