Zakończenie kursu języka migowego 2017

Dzięki wielkiej życzliwości Księdza Rektora Dariusza Dziadosza oraz kompetencji i wiedzy Pani Mgr Moniki Wilk, tłumacza przysięgłego języka migowego, 10 kleryków naszego Seminarium miało możliwość ukończyć kurs pierwszego stopnia z języka migowego. Księdzu Rektorowi składamy podziękowanie za wszelką życzliwość i przychylność, natomiast Pani Profesor Monice za przekazaną nam wiedzę.

GALERIA