Wykłady pracowników naukowych UMCS

W sobotę, 10.06, w seminaryjnej auli odbyły się wykłady pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: dr hab. Anny Łosowskiej oraz prof. dr hab. Janusza Łosowskiego. Głównym tematem była „Kulturotwórcza rola środowiska katedralnego w Przemyślu w XV i na początku XVI w.”

GALERIA