Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

22 września rozpoczął się w Seminarium kolejny rok akademicki 2017/2018.

Inauguracja rozpoczęła się o godz. 9:00 w kaplicy seminaryjnej od Eucharystii, której przewodniczył Ks. Abp Metropolita Przemyski Adam Szal. Wygłosił on również słowo, w którym, nawiązując do czytań z dnia bieżącego, zachęcił do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako nauczyciela życia oraz wymienił cechy fałszywych proroków. Wśród koncelebrujących obecni byli: Ks. Abp Józef Michalik, Ks. Bp Stanisław Jamrozek, przedstawiciele seminariów duchownych z Rzeszowa i Sandomierza, odpowiednio: Ks. Paweł Synoś i Ks. Rafał Kobiałka, przedstawiciele obrządku greckokatolickiego z ramienia Ks. Abpa Eugeniusza Popowicza oraz Ojców Bazylianów, a także Księża Profesorowie naszego Seminarium oraz Księża Proboszczowie. Wspólnie z nami modliły się również siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, a także: pracownicy świeccy Seminarium oraz przedstawiciele wyższych uczelni i władz publicznych.

Dalsza część inauguracji odbyła się w Auli Instytutu Teologicznego. Po krótkim słowie wstępnym nowomianowanego Księdza Rektora Konrada Dyrdy nastąpiło przedstawienie sprawozdania za miniony rok akademicki przez Ks. Wicerektora Marka Machałę. Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny pt. „Rola psychologii w formacji seminaryjnej”, wygłoszony przez Ks. Mgr Mariusza Woźnego, jednego z ojców duchownych Seminarium. Dalej odbyła się immatrykulacja 13 alumnów kursu pierwszego. Na koniec Ks. Abp Adam Szal skierował kilka słów do zgromadzonych, odmówiono modlitwę „Anioł Pański” oraz odśpiewano hymn „Gaudeamus Igitur”.

Na nowy rok formacyjny Księżom Przełożonym, Profesorom i Alumnom życzymy wielu łask Bożych!

GALERIA