Rekolekcje jesienne 2017

„Chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca.”
(Oz 2,16)

Tradycyjnie nowy rok akademicki w Seminarium rozpoczynają ośmiodniowe rekolekcje jesienne (23.09-1.10), które poprowadzi ks. dr Marek Studenski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii diecezjalnej bielsko-żywieckiej.

Niech Duch Święty czuwa nad Księdzem Rekolekcjonistą oraz nad nami, aby głoszone nauki wydały obfity owoc w naszych sercach.