Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom

21 października, na kilka dni przed liturgicznym wspomnieniem bł. ks. Jana Balickiego, odbyła się pielgrzymka członków Dzieła Pomocy Powołaniom do Archikatedry Przemyskiej. Wierni przybyli, aby zgodnie z celem wspólnoty modlić się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także za kapłanów i osoby konsekrowane.

Spotkanie modlitewne o godz. 9:30 otworzyło nabożeństwo różańcowe, które poprowadził ks. Tomasz Picur.
Eucharystii o godz. 10:00 przewodniczył J.E. Ks. Abp Józef Michalik. W homilii ks. Maciej Dżugan, nowy moderator DPP, nawiązując do Ewangelii, przedstawił zagrożenia jakie mogą spotkać na swojej drodze powołani. Apelował do członków Dzieła Pomocy Powołaniom, aby wspierali przez swoją modlitwę nie tylko kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego: „Modlitwy potrzebują również kapłani, zakonnicy i siostry zakonne, dlatego że muszą codziennie potwierdzać swój wybór kroczenia za Chrystusem (…)”

Po Mszy świętej nastąpiło przejście do Instytutu Teologicznego, gdzie miał miejsce poczęstunek, a w dalszej kolejności, o godz. 11:30 na auli Ks. Rektor Konrad Dyrda skierował do wszystkich kilka słów przywitania. Bracia z kursu IV wystawili sztukę pt. „Andrzej Bobola – sztuka umierania”, opowiadającą o życiu, powołaniu i męczeńskiej śmierci tytułowego bohatera.

Cała wspólnota Seminarium pragnie złożyć wszystkim członkom Dzieła Pomocy Powołaniom serdeczne wyrazy wdzięczności za modlitewne wsparcie, jakiego doświadczamy z Waszej strony. Bóg zapłać!

GALERIA