Różaniec misyjny

W sobotę, 21 października seminaryjna wspólnota rozpoczęła 91. tydzień misyjny nabożeństwem różańcowym. Razem z naszymi gośćmi, uczestnikami „Szkoły modlitwy”, prosiliśmy Ojca przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Apostołów, w intencji misji. Naszą modlitwą objęliśmy wszystkich misjonarzy pochodzących z naszej Ojczyzny, a szczególnie z Archidiecezji Przemyskiej.

Nabożeństwo miało szczególny wymiar, gdyż modliliśmy się w różnych językach świata. Celebracji przewodniczył i modlił się w języku angielskim dk. Maciej Marszałek, w asyście towarzyszyli mu klerycy: Mateusz Jakieła (j. włoski), Piotr Dzierżak (j. niemiecki), Grzegorz Zadkowski (j. hiszpański) oraz Hubert Cyran (j. francuski). Podobne nabożeństwo odbędzie się również na zakończenie tygodnia misyjnego.

Również na zakończenie tygodnia misyjnego (29 października) odmówiliśmy różaniec w intencji misji. Modlili się: dk. Arkadiusz Wojnicki (j. włoski), Jakub Szafran (j. francuski), Mateusz Węgrzyn (j. niemiecki), Karol Wałczyk (j. hiszpański) oraz Mateusz Szewczyk (j. rosyjski).

GALERIA

KOŁO MISYJNE