Konferencja naukowa „O godne umieranie…”

9 listopada w Seminarium odbyła się konferencja naukowa pt. “O godne umieranie…” zorganizowana przez Szpital Wojewódzki im. św. o. Pio w Przemyślu oraz Rycerskie Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy: Stowarzyszenie Katolickie.


Konferencja rozpoczęła się Mszą świętą w kaplicy seminaryjnej o godz. 7.00, której przewodniczył J.E. ks. abp Adam Szal. Homilię wygłosił ks. dr hab. Dariusz Dziadosz. Podkreślił on wagę zagadnienia umierania i śmierci oraz przestrzegł przed spychaniem tego tematu na margines świadomości. Szczególnie zaakcentowane zostały słowa z Listu do Rzymian: „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.” (Rz 14, 7).

Po śniadaniu w Seminaryjnym refektarzu Konferencja przebiegała według następującego planu:

godz. 9.00: rozpoczęcie w Auli Instytutu Teologicznego. Wprowadzenie i przywitanie Gości – ks. dr Józef Bar
godz. 9.15: ks. prof. dr hab. Józef Makselon, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie: „Umieranie człowieka oczami filozofa”
godz. 9.45: pan dr Franco Tanzi, Lugano, Szwajcaria: „Umieranie człowieka oczami lekarza”
godz. 10.30: Przerwa na kawę
godz. 11.00: pani mgr Małgorzata Kulas, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Onkologicznego, Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej: „Umieranie człowieka oczami pielęgniarki”
godz. 12.00: ks. dr Mariusz Bernyś, kapelan Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie: „Umieranie człowieka oczami duszpasterza”

Po wszystkich referatach i pytaniach podsumowania dokonał ks. abp Adam Szal. Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę słuchaczy i prelegentów na rolę towarzyszenia w procesie przechodzenia do wieczności oraz na to, że umieranie nie jest kresem ludzkiej egzystencji, lecz jej ważnym etapem, w którym rozgrywa się ostateczna walka o duszę człowieka. Po modlitwie Anioł Pański i błogosławieństwie udzielonym przez Metropolitę konferencja zakończyła się obiadem w Refektarzu Seminarium.

GALERIA