Obłóczyny

W Wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Seminarium przemyskim bracia z kursu III przywdziali szatę duchowną, która jest zewnętrznym znakiem przynależności do stanu duchownego oraz wyrazem bycia uczniem Jezusa Chrystusa.

Uroczystym nieszporom przewodniczył Abp Adam Szal, który też w imieniu Kościoła zezwolił na noszenie stroju przysługującego duchownym oraz pobłogosławił nowoobłóczonych alumnów na dalszą drogę rozeznawania, przygotowania do sakramentu święceń.

W kazaniu Ks. Arcybiskup Przypomniał nam prawdę o tym, że strój duchowny – sutanna,  jest jasnym znakiem dla świata naszej przynależności do Chrystusa, oraz misji jaka z wypływa z tego faktu. Jest ona zobowiązaniem do dawania świadectwa o Chrystusie. Podczas nowenny kaznodzieją był ks. prał. Marian Bocho, codziennie stawiając za przykład postacie kapłanów naszej diecezji. Dziś Ks. Arcybiskup nawiązując do tego cyklu za przywołał postać św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara jako wzoru kapłańskiego oddania i życia.

Prosimy o modlitwę w intencji braci, którzy od tego dnia będą jeszcze wymowniej świadczyć o wierze w Jezusa Chrystusa, aby ich świadectwo umacniało innych i było pomnażaniem większej chwały Bożej.

GALERIA
AUDIO
VIDEO
KURS III