Seminaryjna wieczerza wigilijna

„[Jezus Chrystus], istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.” (Flp 2,7).

Bezpośrednim wprowadzeniem do przeżywania niepojętej Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego jest w naszej wspólnocie wieczór dnia 22 grudnia, w którym księża biskupi, księża przełożeni i profesorowie, alumni, siostry zakonne i pracownicy świeccy Seminarium gromadzą się wspólnie przy wigilijnym stole, aby poprzez wspólny śpiew kolęd i spożywanie świątecznych pokarmów wyrazić radość ze zbliżającej się Uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Wieczerzę wigilijną poprzedziła inscenizacja jasełkowa przygotowana o godz. 17:00 w Auli Instytutu Teologicznego przez najstarszych alumnów Seminarium – braci diakonów. Motywem przewodnim przedstawienia była wszechmoc Boga, która potrafi zaradzić wszystkim potrzebom człowieka, gdy tylko gorąco się o to prosi. Po zakończonym występie Ks. Metropolita Adam Szal pobłogosławił opłatki, którymi według zwyczaju uświęconego przez wieki przełamywali się zgromadzeni.

Nazajutrz alumni opuszczają mury Seminarium, aby w rodzinnych domach i parafiach cieszyć się ze świątecznych dni i podejmować posługi duszpasterskie. 7 stycznia klerycy odwiedzą różne parafie diecezji w ramach niedzieli seminaryjnej.

GALERIA