IVº Szkoły Modlitwy 2017/2018

W niedzielę, 14 stycznia zakończył się w naszym Seminarium czwarty, ostatni w tym roku akademickim, stopień Szkoły Modlitwy. Uczestniczyło w nim 19 młodzieńców z naszej Archidiecezji. Tematem przewodnim spotkania było hasło obecnego roku duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, dlatego też głoszone konferencje dotyczyły obecności Ducha Świętego w Sakramentach (ks. Łukasz Jastrzębski) i Jego darów (ks. Tomasz Picur). W trakcie Szkoły Modlitwy odbyło się również spotkanie z klerykami zaangażowanymi we Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym, na którym poruszono kwestię charyzmatów i modlitwy wstawienniczej. Odskocznią od zgłębiania tematu Trzeciej Osoby Boskiej była wycieczka do Muzeum Archidiecezjalnego, mecz piłki nożnej oraz spotkania koleżeńskie w pokojach kleryków.

Wszystkich, którzy stoją u progu wyboru drogi życiowej, a odczuwają w sercu choćby najmniejszy głos powołania, zachęcamy do śledzenia naszej strony, na której ogłosimy termin wiosennych rekolekcji powołaniowych i warunki uczestnictwa.

GALERIA

SZKOŁA MODLITWY