Sympozjum poświęcone rodzinie Ulmów

W czwartek, 22.03 w WSD odbyło się sympozjum naukowe pt. „Słudzy Boży: Józef i Wiktoria Ulmowie z dziećmi. Świadkowie wiary” poświęcone rodzinie ze wsi Markowa, której proces beatyfikacyjny toczy się obecnie. Sesja została zorganizowana przez Postulację beatyfikacyjną oraz Instytut Pamięci Narodowej.

O godz. 8:00 w seminaryjnej kaplicy miała miejsce uroczysta Eucharystia w intencji beatyfikacji rodziny Ulmów: Józefa, Wiktorii oraz ich siedmiorga dzieci, którzy w 1944 r. zostali zamordowani z rąk nazistów za udzielanie schronienia ośmiu Żydom w czasie hitlerowskiej okupacji Polski. Mszy św. przewodniczył Metropolita Przemyski ks. abp Adam Szal, a obok niego, w koncelebrze znaleźli się się m.in.: ks. abp Józef Michalik, ks. bp Stanisław Jamrozek, ks. Witold Burda (postulator procesu beatyfikacyjnego) oraz ks. Konrad Dyrda (rektor WSD). Metropolita wygłosił homilię, w której, odnosząc się do fragmentu Ewangelii wg św. Jana o nienawiści świata do uczniów Chrystusa, przedstawił postawę rodziny z Markowej jako przykład heroizmu miłości bliźniego.

Seria prelekcji rozpoczęła się o godz. 9:00 na auli Instytutu Teologicznego. Wśród licznie zgromadzonych słuchaczy byli obecni: duchowni z Biskupami Przemyskimi na czele, przedstawiciele władz lokalnych i służb mundurowych oraz uczniowie szkół. Spotkanie składało się z następujących wykładów:

  1. Dlaczego Ulmowie pomagali Żydom skazanym na zagładę? Komentarz historyka (dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN) – o motywach, które przyświecały rodzinie z Markowej, aby przyjąć pod swój dach Żydów pomimo towarzyszącego ryzyka.
  2. Interpretacja teologiczna postawy Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi (ks. dr Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego) – prelekcja oparta na świadectwach osób z otoczenia Sług Bożych.
  3. Żandarmeria niemiecka w służbie ideologii narodowo-socjalistycznej (prof. dr hab. Bogdan Musiał, IPN) – o genezie i celach narzędzia reżimu nazistowskiego
  4. Ideologia narodowo-socjalistyczna w szkoleniu niemieckiej policji porządkowej w Generalnym Gubernatorstwie (ze szczególnym uwzględnieniem wątków antypolskich i antykatolickich) (dr Marcin Przegiętka, IPN)
  5. Polnische Polizei jako element realizacji niemieckiej polityki okupacyjnej w Generalnym Gubernatorstwie (dr Tomasz Domański, IPN)
  6. Moje spotkanie z Rodziną Ulmów. Refleksje nt. książki pt. „Markowskie Bociany” (Maria Elżbieta Szulikowska)
  7. Rodzina Sług Bożych z Markowej przykładem dla dzisiejszych rodzin (Piotr Pilch, wicewojewoda podkarpacki)

GALERIA