Wielki Czwartek – Ciemna Jutrznia i Msza Krzyżma

Wielkoczwartkowe przedpołudnie w kościołach katedralnych upływa pod znakiem tajemnicy powszechnego kapłaństwa Ludu Bożego, kiedy to kapłani i wierni gromadzą się wokół pasterza diecezji na uroczystej Mszy świętej krzyżma, podczas której biskup poświęca oleje używane m.in. przy udzielaniu sakramentów. W archikatedrze przemyskiej Msza krzyżma została poprzedzona poranną Liturgią Godzin, tzw. Ciemną Jutrznią, która odbyła się o godz. 9:00 pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Jamrozka. Eucharystii o godz. 10:00 przewodniczył Metropolita Przemyski ks. abp Adam Szal. Po homilii zgromadzeni kapłani odnowili swoje przyrzeczenia. We Mszy św. wzięli udział także przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza z całej archidiecezji, którzy bezpośrednio po Mszy Świętej spotkali się z Księdzem Arcybiskupem.

GALERIA – Ciemna Jutrznia
GALERIA – Msza Krzyżma