XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej

W sobotę, 21.04 w Przemyślu odbył się XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej pt. Tak rodziła się i rodzi się Polska, zorganizowany przez: Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Zgromadzenie Księży Michalitów.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9:00 w Bazylice Archikatedralnej Eucharystią pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, ks. abpa Adama Szala. Sesja wykładowa odbyła się w auli Instytutu Teologicznego WSD od godz. 10:15. Program referatów był następujący:

  • Rodzić miłość do Ojczyzny w sercach dzieci, młodzieży, Polaków…Beata Szydło (Wicepremier Rządu RP, Warszawa)
  • Aktualność myśli kard. Stefana Wyszyńskiego o wychowaniu do wolności i miłości Ojczyznyks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Rektor UKSW w Warszawie)
  • Abp Ignacy Tokarczuk – strażnik ideałów niepodległej Polski – dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów)
  • Świadomość historyczna a kształtowanie uczuć patriotycznych – dr hab. Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów)
  • Św. Jan Paweł II – zatroskany o Polskęks. dr Waldemar Janiga (Dyrektor WNK Kurii Metropolitalnej w Przemyślu)

GALERIA