Egzamin wstępny dla Kandydatów

Termin egzaminu (II tura): 8.09.2018 (sobota) godz. 8.30 – budynek Wyższego Seminarium Duchownego

Egzamin wstępny obejmuje:

A. Egzamin pisemny z języka polskiego.
Gramatyka, ortografia i literatura języka polskiego według programu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem literatury religijnej.

B. Egzamin pisemny z teologii.
Materiał ujęty przez program katechizacji w szkołach ponadgimnazjalnych według następujących podręczników:

1. Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum. Red. Z. Marek. Kraków WAM 2002.
2. Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy liceum oraz II i III klasy technikum. Red. Z. Marek. Kraków WAM 2003.
3. Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie. Podręcznik do religii dla III klasy liceum oraz IV klasy technikum. Red. Z. Marek. Kraków WAM 2004.

Dodatkowo do egzaminu obowiązuje znajomość pamięciowa tzw. „małego katechizmu” (według Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kielce 2005, str. 216-217), oraz ogólna znajomość treści „Ewangelii według św. Łukasza”.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.