Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

22 września rozpoczął się w Seminarium kolejny rok akademicki 2018/2019.

Eucharystia inaugurująca nowy rok formacji rozpoczęła się o godz. 9:00 w kaplicy seminaryjnej. Przewodniczył jej ks. abp Adam Szal, który wygłosił również słowo. Wśród koncelebrujących znaleźli się: ks. abp Józef Michalik, ks. bp Stanisław Jamrozek, przedstawiciele seminariów duchownych z Rzeszowa, Sandomierza i Krakowa, jak również księża przełożeni i profesorowie naszego Seminarium oraz księża proboszczowie. We wspólnej modlitwie uczestniczyły siostry zakonne, pracownicy świeccy Seminarium oraz przedstawiciele wyższych uczelni, władz publicznych, służb mundurowych, oświaty i służby zdrowia.

Dalsza część inauguracji odbyła się w Auli Instytutu Teologicznego. Po odśpiewaniu hymnu „Gaude Mater” i krótkim słowie wstępnym księdza rektora Konrada Dyrdy nastąpiło przedstawienie sprawozdania z działalności Seminarium w minionym roku akademickim. Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny pt. „Niepodległa 1918”, wygłoszony przez ks. prof. dr hab. Stanisława Nabywańca, pracownika naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dalej miała miejsce immatrykulacja 10 alumnów kursu pierwszego. Po wręczeniu indeksów najmłodszym studentom Seminarium głos zabrał przedstawiciel rocznika, a następnie niektórzy spośród zaproszonych gości wygłosili krótkie przemówienia okolicznościowe. Uroczystość zwieńczyło słowo podsumowania Księdza Metropolity, modlitwa „Anioł Pański” oraz pieśń „Gaudeamus Igitur”. Grono profesorów Seminarium poszerzy się w tym roku o pięciu członków, którzy rozpoczną lub wznowią pracę w roli wykładowców.

Na nowy rok formacyjny Księżom Przełożonym, Profesorom i Alumnom życzymy wielu łask Bożych!

GALERIA
Msza św. + Aula
Immatrykulacja