Rekolekcje jesienne 2018

„Siewca wyszedł siać ziarno. (…) Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny”
(por. Łk 8,5.8)

Rozpoczęciu nowego roku akademickiego w Seminarium tradycyjnie towarzyszą tygodniowe rekolekcje zamknięte (22-29.09). Poprowadzi je ks. dr Marek Dziewiecki.

Niech Duch Święty czuwa nad Księdzem Rekolekcjonistą oraz nad nami, aby głoszone nauki wydały obfity plon w naszych sercach.