III Konferencja naukowa „Wędrujące Madonny”

24 listopada o godz. 16:00 w Auli Instytutu Teologicznego odbyła się trzecia z cyklu sesji naukowych poświęconych wizerunkom Madonn Kresowych na Podkarpaciu. Konferencja przebiegała według następującego programu:

  • „Wizerunek Matki Bożej Sokalskiej i jego dawne kopie” (dr Marta Trojanowska),
  • „Dzieje obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Sokala po 1843 r.” (o. dr Cyprian Janusz Moryc),
  • „Matka Boża Pocieszenia typu Sokalska w Żurawicy” (ks. dr Marian Hofman),
  • „Madonna z bolszewickiego piekła. Matka Boska Zwycięska, patronka Kozielszczan” (dr Jan Musiał).