Obłóczyny 2018

7 grudnia, w Wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w seminarium przemyskim ośmiu braci z kursu III przeżyło swoje obłóczyny. Przyjmując szatę duchowną, czyli sutannę, alumni wyrażają pragnienie jeszcze ściślejszej przynależności do Jezusa Chrystusa oraz dawania zewnętrznego świadectwa swojej wiary.

Uroczystym nieszporom przewodniczył ks. abp Adam Szal, który udzielił pozwolenia na noszenie stroju charakterystycznego dla duchowieństwa diecezjalnego oraz pobłogosławił nowoobłóczonych alumnów na dalszą drogę rozeznawania swojego powołania do kapłaństwa.

W kazaniu Arcybiskup podkreślił, że sutanna jest przede wszystkim zewnętrznym znakiem powołania do świętości poprzez stan duchowny, a ponadto chroni przed złem, gdyż przypomina noszącemu jego tożsamość.

Prosimy o modlitwę w intencji braci, którzy od dzisiejszego dnia będą jeszcze wymowniej wyrażać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, aby ich świadectwo było umocnieniem dla innych.

GALERIA
Radio FARA
KURS III