Egzamin z języka migowego III stopnia

20 grudnia o godzinie 9.00 odbył się w Seminarium egzamin z języka migowego III stopnia, do którego przystąpiło 6 alumnów. Tym samym zakończył się przeszło dwumiesięczny kurs języka migowego na poziomie zaawansowanym. Egzamin przeprowadziła p. Monika Wilk, tłumacz przysięgły języka migowego.

Serdecznie dziękujemy księdzu rektorowi Konradowi Dyrdzie za życzliwość, wsparcie i możliwość przeprowadzenia kursu. Wyrazy uznania kierujemy do Pani Profesor za fachowo przekazaną wiedzę i ofiarną pracę. Mamy nadzieję, że otrzymana wiedza zaowocuje w przyszłości dla niesienia pomocy ludziom głuchoniemym, których Bóg postawi na naszej drodze.