150. rocznica urodzin bł. ks. Jana Balickiego

25 stycznia br. przypada 150. rocznica urodzin bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, spowiednika i kierownika duchowego.

Bł. ks. Jan Wojciech Balicki urodził się 25 stycznia 1869 r. w Staromieściu. Formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu zakończył przyjęciem święceń kapłańskich w 1892 r. Po studiach w rzymskim Gregorianum pełnił rolę wykładowcy teologii dogmatycznej w przemyskim seminarium, gdzie ostatecznie objął stanowisko rektora (lata 1928-1934). Po rezygnacji z tej funkcji, podyktowanej złym stanem zdrowia, pozostał na uczelni jako spowiednik. Umarł po ciężkiej chorobie 15 marca 1948 r. w Przemyślu.