Wykład okolicznościowy prof. dr hab. Sylwestra Czopka

6 marca w Auli Instytutu Teologicznego rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek wygłosił okolicznościowy wykład pt. Chotynieckie sensacje prahistoryczne. Prelegent zaprezentował wyniki swoich badań z zakresu archeologii, wskazujące na istnienie śladów kultury hellenistycznej w regionie obecnej Polski południowo-wschodniej.

GALERIA