Rekolekcje wielkopostne 2019

Wielki Post to czas wytężonej pracy duchowej, której celem jest pojednanie się z Panem Bogiem i pogłębienie z Nim relacji poprzez modlitwę, oczyszczenie serca z grzesznych i nieuporządkowanych przywiązań oraz otworzenie się na potrzeby bliźniego. Tradycyjnym środkiem i jednocześnie darem łaski Bożej, który ułatwia nam wejść w siebie i podjąć refleksję nad swoim życiem, są rekolekcje święte. W Seminarium rekolekcje wielkopostne rozciągają się na przestrzeni 6 dni i w tym roku alumni będą je przeżywać w dniach od 30 marca do 4 kwietnia pod hasłem: „Chodźcie, powróćmy do Pana!” (Oz 6,1). Prowadzić je będzie o. Józef Gwóźdź SVD.

Na czas rekolekcji prosimy wszystkich o modlitwę.