Liturgia na cześć Męki Pańskiej 2019

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
W czymem zasmucił albo w czym zawinił?
Jam cię wyzwolił z mocy faraona,
A tyś przyrządził krzyż na me ramiona.

Wielki Piątek jest dniem, w którym Kościół w sposób szczególny celebruje tajemnicę męki i śmierci Jezusa. Cierpiąc i umierając na krzyżu, Syn Boży okazał bezgraniczną miłość Boga do człowieka i wysłużył ludziom wieczne zbawienie. Wierzący poprzez wybitnie pokutny charakter tego dnia są wezwani do jednoczenia się z cierpiącym Zbawicielem, który na drzewie krzyża przelał swoją Najdroższą Krew. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, a jedynie Liturgię Godzin i Liturgię Męki Pańskiej.

W Archikatedrze o godz. 9:00 odbyło się nabożeństwo Ciemnej Jutrzni pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Jamrozka, który po południu, o godz. 18:00 celebrował również wielkopiątkową liturgię. Na zakończenie, zgodnie z polskim zwyczajem, Najświętszy Sakrament został wystawiony do adoracji w Grobie Pańskim.

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. To czas wyciszenia w oczekiwaniu na wydarzenie zmartwychwstania, które alumni WSD będą przeżywać podczas Wigilii Paschalnej w swoich rodzinnych parafiach.

GALERIA (Liturgia Godzin)
GALERIA (Liturgia Męki Pańskiej)