Msza święta z przysięgami przed święceniami diakonatu 2019

1 czerwca w kaplicy WSD odbyła się Eucharystia z obrzędem złożenia przysięgi przez kandydatów do święceń diakonatu, które zostaną udzielone nazajutrz w trzech parafiach naszej diecezji (Odrzechowa, Pakoszówka, Rogi). Obrzęd składał się z uroczystego wyznania wiary, deklaracji zachowywania celibatu i posłuszeństwa władzy kościelnej, przysięgi na Ewangelię oraz złożenia podpisu na stosownych dokumentach. Celebracji przewodniczył ks. rektor Konrad Dyrda. W kazaniu ks. prefekt Marek Machała zaakcentował poszczególne elementy przysięgi, zwracając uwagę, że chwila uroczystego wyrażenia woli wejścia na służbę Kościoła niesie konsekwencje nie tylko doczesne, ale i wieczne – zarówno dla samego kandydata, jak i dla ludzi jemu powierzonych.

GALERIA