Święcenia diakonatu 2019

„Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi.” (Obrzędy święceń diakonów)

2 czerwca, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego do urzędowej służby Kościołowi poprzez święcenia diakonatu zostało włączonych dziewięciu alumnów kursu V. Święcenia miały miejsce w trzech parafiach diecezji: Odrzechowej, Pakoszówce i Rogach.

Odrzechowa, pw. św. Jana Chrzciciela
ks. bp Stanisław Jamrozek

  1. dk. Bartosz Jakubowski (par. Odrzechowa)
  2. dk. Kamil Jaworski (par. Rymanów)
  3. dk. Łukasz Mendrala (par. Iwonicz)

Pakoszówka, pw. św. Jana Chrzciciela
ks. abp Adam Szal

  1. dk. Karol Leń (par. Brzozów)
  2. dk. Jakub Szczurko (par. Pakoszówka)
  3. dk. Karol Tomaszewski (par. Wacławice)

Rogi, pw. św. Bartłomieja
ks. abp Józef Michalik

  1. dk. Paweł Jakubczyk (par. Rogi)
  2. dk. Piotr Prach (par. Korczyna)
  3. dk. Jakub Szafran (par. Krościenko Wyżne)

Nowych diakonów polecajmy Bogu w naszych modlitwach.

GALERIE
Odrzechowa  Pakoszówka Rogi

KURS V