Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2019

20 czerwca przed południem ulice Przemyśla stały się sceną publicznego wyznania wiary w Jezusa Chrystusa rzeczywiście obecnego pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina. O godz. 9:00 metropolita przemyski, ks. abp Adam Szal celebrował Mszę św. przy ołtarzu polowym umieszczonym przy Archikatedrze. Stamtąd ruszyła procesja do czterech ołtarzy: przy katedrze greckokatolickiej, na rynku, przy kościele Trójcy Przenajświętszej oraz przy kościele salezjanów, skąd wierni wysłuchali fragmentów czterech Ewangelii o Chlebie Żywym. Tajemnica Eucharystii zawiera w sobie prawdę o tym, że wszechmogący i miłosierny Bóg jest prawdziwie obecny w życiu chrześcijanina, aby wybawiać go z mocy zła. Kontemplujmy Chrystusa eucharystycznego i otwierajmy się na dary Jego Ołtarza.

GALERIA