Egzamin wstępny dla Kandydatów (II tura)

Termin egzaminu: 14.09.2019 (sobota) godz. 8.30 – budynek Wyższego Seminarium Duchownego

Egzamin wstępny obejmuje:

A. Egzamin pisemny z języka polskiego.
Gramatyka, ortografia i literatura języka polskiego według programu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem literatury religijnej.

B. Egzamin pisemny z teologii.
Materiał ujęty przez program katechizacji w szkołach ponadgimnazjalnych według następujących podręczników:

  1. „Świadczę o Jezusie w Kościele”, wyd. „Gaudium”, red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant
  2. „Świadczę o Jezusie w świecie”, wyd. „Gaudium”, red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant
  3. „Świadczę o Jezusie w rodzinie”, wyd. „Gaudium”, red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

Dodatkowo do egzaminu obowiązuje znajomość pamięciowa tzw. „małego katechizmu” (według Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kielce 2005, str. 216-217), oraz ogólna znajomość treści „Ewangelii według św. Łukasza”.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.