Październik 2019 – Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Z woli ojca świętego Franciszka październik 2019 został w Kościele powszechnym ogłoszony jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Jest to odpowiedź na wciąż aktualne wezwanie Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Posłuszeństwo temu poleceniu Pana nie jest dla Kościoła opcją, lecz jego niezbędnym zadaniem, ponieważ Kościół z natury swojej jest misyjny. Papież pragnie uwrażliwić na potrzebę prowadzenia misji ad gentes, a jednocześnie wzywa do takiego ukierunkowania duszpasterstwa, aby było ono bardziej otwarte na tych, którzy mimo bycia ochrzczonymi, nie mieli okazji doświadczyć w swoim życiu obecności i działania Zbawiciela.

Również w Seminarium bieżący miesiąc jest naznaczony akcentem misyjnym. 3 października naszą Wspólnotę odwiedził ks. Łukasz Hołub, obecnie pracujący w Ekwadorze, aby podzielić się swoim doświadczeniem pracy i ewangelizacji. Następnego dnia ks. Łukasz przewodniczył uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej oraz wygłosił kazanie o tematyce misyjnej.

Módlmy się za dzieło misyjne Kościoła i wszystkich misjonarzy trudzących się na niwie Pańskiej, aby światło Ewangelii roztaczało coraz szersze kręgi w świecie.

GALERIA

źródło: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/letters/2017/documents/papa-francesco_20171022_lettera-filoni-mese-missionario.html