Dziękujemy za modlitwę

Z pomocą Bożą zakończyły się w naszej seminaryjnej wspólnocie rekolekcje wielkopostne, które prowadził ojciec Paweł Solecki OFMCon. W tym świętym czasie każdy mógł w ciszy, w szczerości przed Bogiem samym, zobaczyć czy rzeczywiście podąża za swoim Mistrzem, czy też powinien coś zmienić, aby lepiej Mu służyć na drodze powołania, które jest niezwykłym darem i zadaniem dla człowieka. W swoich konferencjach Ojciec Rekolekcjonista korzystał z Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz z nauczania Soboru Watykańskiego II. Ojciec zachęcał, aby nie bać się przylgnąć do Chrystusa całym sercem, ponieważ On jest Tym, który dla nas podjął się poniesienia męki i śmierci na krzyżu. Czas Wielkiego Postu jest dla nas szansą, aby zmienić swoje postępowanie współpracując razem z łaską Bożą. Dopiero wtedy nasze życie stanie się autentycznym świadectwem, które może zachęcić innych do podjęcia drogi nawrócenia.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Rekolekcje wielkopostne, prosimy o modlitwę

W dniach 9 – 14 marca rozpoczynamy w naszym seminarium czas świętych wielkopostnych ćwiczeń rekolekcyjnych, które w tym roku poprowadzi Ojciec Paweł Solecki OFMConv. Prosimy wszystkich o wsparcie modlitewne w intencji Ojca Rekolekcjonisty oraz naszej wspólnoty, abyśmy odważnie otwierali się na łaski i natchnienia Ducha Świętego, który ożywia i umacnia nasza wiarę.

,,Polakiem jestem, Polakiem chcę umrzeć…”

W Roku Wiary należy sięgać do świadków wiary, aby pogłębiać swoją wiarę… Z tej też racji w naszej Alma Mater, we wtorkowy wieczór, gościliśmy niezwykłą osobę, która przybliżyła nam postać świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego, założyciela Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które już od tylu lat są związane z naszym seminaryjnym domem. Tym wyjątkowym gościem była s. dr Antonieta Frącek, która od ponad dwudziestu lat zgłębia pisma i osobę świętego arcybiskupa. Siostra Antonieta podkreśliła, że był to niezłomny świadek wiary w Bożą Opatrzność. Jego droga do świętości rozpoczęła się w rodzinie, ponieważ jego rodzice i najbliżsi krewni byli głęboko związani z narodem, literaturą i kulturą polską. Wartości, które wyniósł z domu to głęboka wiara, umiłowanie Ojczyzny oraz szacunek do drugiego człowieka. Patrząc na świat współczesny można łatwo zauważyć, jak bardzo te wartości są spychane na margines życia społecznego. Czytaj dalej

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

I my postaraliśmy się tam udać. „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…” Dz. U. 2011 nr 32 poz.160

>Zobacz zdjęcia w galerii cz. 1<

>Zobacz zdjęcia w galerii cz. 2<

Msza Święta dziękczynna za pontyfikat papieża Benedykta XVI

Arcybiskup Józef Michalik przewodniczył 28 lutego Mszy Świętej dziękczynnej za pontyfikat Benedykta XVI w Archikatedrze o godz. 18.00. W tej intencji modlono się również we wszystkich kościołach archidiecezji przemyskiej. Abp Józef Michalik zachęcał, aby na zakończenie posługi papieskiej Benedykta XVI patrzeć przez pryzmat wiary, zwłaszcza w kontekście trwającego z inicjatywy Papieża Roku Wiary. Odnosząc się do ustąpienia Benedykta XVI, Abp Michalik zaznaczył, że ten gest jest wielkim alarmem dla Kościoła. I skoro znak, jakim było odchodzenie w cierpieniu Jana Pawła II nie pomógł, to potrzebny był ten znak.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Czytaj dalej

Wspólnota Seminaryjna wraz z rodzicami

W niedzielę, 20 stycznia, gościliśmy w naszym seminarium rodziców i krewnych braci z kursu drugiego, czwartego i piątego. Przybyli oni, aby razem ze wspólnotą seminaryjną polecać w modlitwie swoje rodziny, a także prosić, aby ich synowie stawali się z każdym dniem coraz bardziej autentycznymi świadkami powołującego Chrystusa. Dzisiejszy świat nie potrzebuje tylko nauczycieli, ale przede wszystkim potrzebuje świadków żywej wiary, którzy swoim życiem będą prowadzić ludzi do Boga. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa różańcowa w intencji przybyłych gości. Czytaj dalej

św. Józef Sebastian Pelczar

We wspomnienie św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, które przypada na 19 stycznia, w przemyskiej archikatedrze została odprawiona uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Ks. Abp Józefa Michalika. W uroczystościach wziął udział także J. E. Ks. Bp Adam Szal oraz m. in. księża posługujący w przemyskich parafiach, siostry zakonne, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin. Słowo wygłosił Ks. Krzysztof Mierzejewski. Kaznodzieja wykazał, że także dzisiaj słowa świętego biskupa Pelczara nie tracą nic ze swojej aktualności, a nawet więcej, stają się dla nas niezwykłym zaproszeniem do tego, aby z każdym dniem bardziej ufać Bogu i na Nim budować swoje życie. Uroczystości zakończyła modlitwa litanijna do świętego Józefa Sebastiana, biskupa oraz uczczenie jego relikwii przez pocałunek.

Wspólne kolędowanie z Domowym Kościołem

W seminaryjnej auli, 13 stycznia, zabrzmiały kolędy w wykonaniu chóru, składającego się z osób zaangażowanych we wspólnotę ruchu Światło – Życie. Wykonawcy w większości związani są z Domowym Kościołem. Zaprezentowany został szeroki wachlarz kolęd popularnych oraz tych, które są nam mniej znane. Całość przygotował i zorganizował moderator ruchu – ks. Daniel Trojnar.