Przyrzeczenia przed święceniami kapłańskimi

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże!
Psalm 40

W przededniu swoich świeceń kapłańskich Księża Diakoni w czasie uroczystej Mszy świętej złożyli swoje przyrzeczenia przed przyjęciem święceń prezbiteratu. Jest to powtórzenie aktu sprzed roku, złożonego przed święceniami diakonatu. Podpisując swoje przyrzeczenia na ołtarzu Jezusa Chrystusa w obecności Księży Przełożonych oraz całej wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego, dokonali aktu całkowitego oddania się na służbę Ewangelii. Czytaj dalej

Święcenia diakonatu

W Leżajskiej Farze, Pawłosiowie oraz  Krościenku Wyżnym, 01 czerwca siedemnastu naszych współbraci zostało włączonych w grono diakonów Kościoła Świętego. Święceń udzielili: w Pawłosiowie J. E. Ks. Abp Józef Michalik, Leżajsku J. E. Ks. Bp Stanisław Jamrozek oraz w Krościenku Wyżnym J. E. Ks. Bp Adam Szal.

Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach o nowo wyświęconych diakonach.

Zdjęcia: Święcenia Diakonatu – Krościenko Wyżne
Święcenia Diakonatu – Leżajsk
Święcenia Diakonatu – Pawłosiów

Przysięgi przed święceniami diakonatu

W kaplicy seminaryjnej w wigilię przed Wniebowstąpieniem Pańskim, podczas uroczystej  Mszy św. koncelebrowanej – pod przewodnictwem Ks. Rektora Dariusza Dziadosza – siedemnastu naszych współbraci złożyło przysięgi przed święceniami diakonatu. Publiczne wyznanie wiary, wypowiedzenie formuły przysięgi z dłonią położoną na ewangelii i wzrokiem skierowanym na krzyż Zbawiciela oraz podpisanie stosownych dokumentów zawiera się w obrzędzie poprzedzający święcenia diakonatu, które zostały naszym współbraciom udzielone w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Święcenia odbyły się w trzech parafiach naszej Archidiecezji: Pawłosiowie, Leżajsku oraz Krościenku Wyżnym.

>>>Zobacz zdjęcia w galerii<<<

Przed święceniami…

W najbliższą niedziel – w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – nasi współbracia z roku V przyjmą święcenia diakonatu. Aby to ważne wydarzenie przeżyć owocnie, kandydaci do święceń od niedzieli przebywają w jarosławskim Opactwie na tygodniowych rekolekcjach. Prośmy w naszych modlitwach o dobre przygotowanie dla mających zostać włączonych do grona diakonów Kościoła świętego.

Maryjo Wychowawczyni powołań kapłańskich – módl się za nami!

Dziękczynienie w Zambrowie za 50 lat kapłaństwa J. E. Ks. Abpa Józefa Michalika

Nasza wspólnota 25 maja uczestniczyła w modlitwie dziękczynnej za 50 lat kapłaństwa naszego Księdza Arcybiskupa w Jego rodzinnej miejscowości, Zambrowie. Podczas uroczystej Mszy św. – koncelebrowanej, pod przewodnictwem Czcigodnego Jubilata, wraz z współbraćmi w biskupstwie oraz wielu księży z diecezji przemyskiej oraz łomżyńskiej – rodzinna parafia naszego Metropolity dziękowała za jubileusz wybitnego rodaka. W życzeniach składanych Księdzu Arcybiskupowi usłyszeliśmy wiele ciepłych, płynących z serca słów pod adresem Czcigodnego Jubilata. Życzenia płynęły od najmłodszych przedstawicieli Zambrowa aż po władze samorządowe. Każdy w swoich życzeniach podkreślał, iż jest dumny, że ziemia zambrowska wydała tak zacnego syna.

>>>Zobacz zdjęcia w galerii<<<

Dzień modlitw o świętość kapłanów

W poniedziałek, 19 maja w Archikatedrze przemyskiej odbyło się nabożeństwo podczas którego zebrani księża, diakoni oraz klerycy modlili się o świętość dla stanu duchownego. Obecny był na wspólnej modlitwie Ks. Abp Józef Michalik, Bp Adam Szal oraz Bp Stanisław Jamrozek. Gościem wyjątkowym był J. E. Ks. Kard. Joseph Paul Cordes, który w tych dniach przebywał w Przemyślu. Ks. Kardynał po nabożeństwie wygłosił do licznie przybyłych kapłanów w Auli Instytutu Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego referat na temat ,,Profil kapłana XXI wieku.”

>>>Zobacz zdjęcia w galerii<<<

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa J. E. Ks. Abpa Józefa Michalika

W bazylice archikatedralnej w Przemyślu 17 maja została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Metropolity przemyskiego z udziałem J. E. Ks. Kard. Josepha Paula Cordesa, nuncjusz Stolicy apostolskiej J. E. Ks. Abp Celestino Migliore  – który podczas uroczystej Mszy św. wygłosił homilię, wielu biskupów oraz licznie przybyłych kapłanów. Uroczystość odbyła się z racji dziękczynienia za kanonizację św. Jana Pawła II oraz jubileusz Księdza Arcybiskupa Metropolity przemyskiego. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli władz świeckich różnych szczebli, ruchów eklezjalnych oraz wielu innych wiernych świeckich.

Z tej okazji w Przemyślu odbywały się różne koncerty, przedstawienia teatralne i inne inicjatywy, w których udział brali licznie zgromadzeni młodzi i starsi ludzie.

Naszemu Czcigodnemu Arcybiskupowi, życzymy z racji jubileuszu obfitości łask Bożych na dalszy trud pasterzowania!

Zdjęcia: Msza św. Jubileuszowa
Dziękczynna majówka w Domu Katolickim ROMA

Sympozjum Biblijne

Z racji przeżywanego w Kościele Tygodnia Biblijnego w Auli Instytutu Teologicznego naszego Seminarium, odbyła się  konferencja naukowa ,,Wierzę w Syna Bożego – Chrystologia w zwierciadle Biblii”. Podczas spotkania mieliśmy okazję wysłuchać referatów znamienitych i cenionych osobistości w dziedzinie biblistyki, takich jak: Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, Ks.  dr hab. Stanisław Haręzga, Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, Ks. dr Witold Burda.

>>>Zobacz zdjęcia w galerii<<<