Wigilia

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, 20 grudnia przeżywała wieczerzę wigilijną. Inaugurowały ją jasełka przygotowane przez naszych księży diakonów. Bezpośrednio po inscenizacji wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia świąteczne. Następnie odbyła się druga część – wszyscy zasiedliśmy do wigilijnego stołu. Obecni w śród nas byli nasi księża biskupi: J. E. Ks. Abp Józef Michalik, J. E. Ks. Bp Adam Szal oraz J. E. Ks. Bp Stanisław Jamrozek; przybyli również goście, którzy z naszym Seminarium są złączeni w sposób szczególny. Bożonarodzeniowy nastrój zapewniał nam wspólny śpiew kolęd.

21 grudnia alumni naszego seminarium powrócili do swoich rodzinnych parafii, aby tam służąc pomocą, przeżywać Święta Bożego Narodzenia wśród najbliższych.

,,Dobro ludu najwyższym prawem” sympozjum

Z racji 20-tej rocznicy podpisania Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w Auli Instytutu Teologicznego naszego Seminarium, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa ,,Kościół – Państwo”. Inauguracja odbyła się Mszą św., której przewodniczył J. E. Ks. Abp Józef Michalik, homilię wygłosił Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz – Rektor naszego Seminarium. W swoim słowie naświetlił prawdę, którą można ująć w ewangelicznych słowach ,,Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 21)

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Czytaj dalej

,,Jeszcze Polska nie zginęła” – 11 listopada w Seminarium

Nasza wspólnota, uczestniczyła w wieczornicy patriotycznej, przygotowanej przez braci z kursu I. W pierwszej części, została nam zaprezentowana inscenizacja, która miała na celu ukazać postawy, jakie wkradają się w nasze życie – świadomie lub też nie, a jakim są – zanik poczucia odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny, zamazywanie się lub też wypaczenie słowa jakim jest patriotyzm. W dalszej części, wysłuchaliśmy poezji o tematyce patriotycznej.

Starajmy się aby naszą życiową postawą dbać o dobre imię naszej Ojczyzny – nie wstydźmy się tego, że w naszych żyłach płynie polska krew.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

,,Państwo to ludzie”

W 95. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Bazylice Archikatedralnej została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej J. E. Ks. Abp Józef Michalik. W słowie wprowadzenia stwierdził,  aby pamiętać iż ,,Państwo to ludzie”. Homilię wygłosił ks. prał. Roman Chowaniec – sekretarz Ks. Arcybiskupa. Przedstawił – licznie zgromadzonym wiernym – piękno historii jaką posiada Polska oraz przypomniał o fakcie wielkiej ofiary jaką złożył naród polski na ,,ołtarzu zmagań” za dar Niepodległości  – o czym zapomnieć nam nie wolno. W modlitwie za ojczyznę wzięło udział wielu przedstawicieli władz kościelnych jak i państwowych.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Czytaj dalej

Szkoła Lektora

W dniach 8-10 listopada, w naszym Seminarium po raz pierwszy odbyła się „Szkoła Lektora”. Uczestniczyło w niej 23 lektorów z parafii: Pruchnik, Grodzisko Dolne, Przemyśl Świętej Trójcy, Kuńkowce, Lesko, Orły, Budy Łańcuckie, Kańczuga. Program przewidywał: konferencje dotyczące Pisma Świętego oraz posługi lektora w Eucharystii, praktyczne ćwiczenia z czytania i śpiewu w zgromadzeniu, oglądanie filmu, zwiedzanie Przemyśla. Przewidziane były także i rozrywki, min. gra w piłkę nożną z klerykami.

Czytaj dalej

Kandydatura przed święceniami diakonatu oraz posługa lektora

J. E. Ks. Bp Adam Szal przewodniczył Mszy św. w kaplicy Seminaryjnej, podczas której 17 naszych braci z kursu V przystąpiło do kandydatury przed święceniami diakonatu, oraz jeden brat z kursu IV przyjął posługę lektora. Również w tym dniu gościliśmy w naszej wspólnocie rodziców braci z kursu III, którzy przeżywali swój dzień skupienia.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o przygotowujących się do kapłaństwa, aby stawali się sługami Chrystusa według Jego serca.

>Zobacz zdjęcia w galerii<