FORMACJA DUCHOWA – rekolekcje jesienne oraz święcenia diakonatu

Nasza wspólnota, w dniach od 25 września do 2 października przeżywała rekolekcje jesienne pod hasłem: ,,Światło wiary dla idących za Jezusem”. W rozpalaniu tego światła oraz wskazaniu drogi, na której przewodzi Mistrz z Nazaretu pomagał nam ks. prof. dr hab. Artur Malina. Swoje rozważania oparł o wybrane fragmenty z Ewangelii św. Marka. Odkrywaliśmy kolejne skarby prawdy, jakie posiada w sobie Słowo Boże, które jak czytamy w liście do Hebrajczyków jest żywe i skuteczne.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Czytaj dalej

GAUDEAMUS IGITUR – INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

Dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, dobiegł końca czas wakacji. Był to nie tylko czas odpoczynku, ale także pracy duszpasterskiej. Wielu braci wyruszyło na szlak pielgrzymkowy do Częstochowy, inni oddali się działalności w ruchach eklezjalnych, czy też pracy przy swoich rodzinnych parafiach.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Czytaj dalej

Zakończenie roku akademickiego 2012/2013

W Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w naszej Alma Mater obchodziliśmy kilka niezwykłych wydarzeń. Oprócz zakończenia kolejnego roku akademickiego świętowaliśmy sześćdziesięciolecie, pięćdziesięciolecie i dwudziestopięciolecie święceń kapłańskich Czcigodnych jubilatów. Podczas uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem J. E. Ks. Abp Józefa Michalika, homilię wygłosił Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, który wskazał, że współczesny kapłan musi być czytelnym znakiem dla człowieka, który poszukuje Boga.