Wielki Piątek 2020

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
W czymem zasmucił albo w czym zawinił?

W Wielki Piątek gromadzimy się w skupieniu i ciszy na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza do rozważenia biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie do adoracji krzyża świętego. Wspominając śmierć Chrystusa, pamiętamy, iż nie była ona dla Niego klęską i przegraną, lecz zapowiadanym już wcześniej uwielbieniem i zwycięstwem, które w pełni rozbłysło w Zmartwychwstaniu. Męka Chrystusa jest ostateczną odpowiedzią na problem cierpienia ludzkiego. Jezus nie niweczy go, lecz nadaje mu zbawczą wartość, opromieniając je nadzieją przyszłej chwały.

Czytaj dalej

Triduum Paschalne w Radiu FARA

Aby umożliwić wiernym możliwie najbardziej owocne przeżywanie Triduum Paschalnego Radio FARA przygotowała serię transmisji internetowych, które zapewnią łączność z bazyliką archikatedralną w Przemyślu. Na antenie pojawią się następujące celebracje:

  • nabożeństwo Drogi Krzyżowej (Wielki Piątek, 17:15),
  • Liturgia Męki Pańskiej (Wielki Piątek, 18:00),
  • Liturgia Wigilii Paschalnej (Wielka Sobota, 19:00),
  • Msza Święta Rezurekcyjna (Niedziela Zmartwychwstania, 06:00).

Radio FARA

Wielki Czwartek 2020

Sław, języku, tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi,
Którą, jako łask krynicę, wylał w czasie ziemskich dni
Ten, co Matkę miał Dziewicę, Król narodów, godzien czci.
(hymn Pange Lingua)

W Wielki Czwartek, w godzinach popołudniowych wraz z liturgią Mszy Wieczerzy Pańskiej kończy się okres Wielkiego Postu, a rozpoczyna Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, podczas którego celebrujemy najważniejsze tajemnice naszej wiary. Msza Wieczerzy Pańskiej upamiętnia ustanowienie przez Jezusa sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. W Ewangelii przeznaczonej na ten dzień Jezus daje nam przykład miłości i pokory posuniętej aż do ostatecznych granic, gdy umywa nogi swoim uczniom oraz przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew, aby pozostać obecnym wśród swojego ludu przez wszystkie czasy.

Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w przemyskiej archikatedrze przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek.

Msza Krzyżma 2020

Boże, Ty ustanowiłeś sakramenty i darzysz nas życiem,
dzięki składamy Twojej niewysłowionej miłości.
(z modlitwy konsekracji krzyżma)

W Wielki Czwartek, w godzinach przedpołudniowych kapłani gromadzą się w katedrach wokół swojego biskupa diecezjalnego, aby wspólnie celebrować Mszę Krzyżma, podczas której biskup poświęca oleje służące do sprawowania sakramentów. W tym roku ze względu na panującą epidemię zgromadzenie się kapłanów w tym terminie nie było możliwe. Metropolita przemyski, abp Adam Szal celebrował o godz. 10:00 Mszę Krzyżma w skromnej oprawie razem z abp. Józefem Michalikiem, bp. Stanisławem Jamrozkiem, biskupem nominatem Krzysztofem Chudzio oraz kilkoma przedstawicielami przemyskiego prezbiterium, którzy odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie.

Duchową łączność za pośrednictwem transmisji internetowej umożliwiła diecezjalna rozgłośnia – Radio Fara.

Niedziela Palmowa 2020

W VI niedzielę Wielkiego Postu Kościół przeżywa wydarzenie triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Symbolem tego dnia są palmy, przypominające oliwne gałązki, którymi lud słał drogę przed Mesjaszem. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień oraz stanowi wprowadzenie do obchodów Świętego Triduum Paschalnego.

W tych dniach (3-5 kwietnia) w Błażowej miało odbyć się XXVII Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. W niedzielę, o godzinie 11:00, w tamtejszym kościele parafialnym metropolita przemyski abp Adam Szal przewodniczył Mszy świętej z udziałem niewielkiej liczby wiernych. W Eucharystii można było uczestniczyć duchowo za pośrednictwem transmisji internetowej Radia FARA.

Przyszłoroczny SMAP odbędzie się w Krośnie.

Dzieło Duchowej Adopcji

1 kwietnia br. w naszej Wspólnocie odbyło się nabożeństwo słowa połączone z obrzędem przyjęcia postanowień w ramach Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Dzieło powstało po objawieniach w Fatimie w odpowiedzi na wezwanie Matki Bożej do pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. W roku 1987 zostało przeniesione do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele oo. paulinów w Warszawie.

Akt poświęcenia WSD w Przemyślu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

25 marca br. ks. rektor Konrad Dyrda dokonał uroczystego aktu poświęcenia Wspólnoty Seminarium Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Był to historyczny obrzęd, dokonany przed Najświętszym Sakramentem pod koniec tzw. godziny świętej, czyli formy kultu Najświętszego Serca propagowanej przez św. Jana Pawła II. Akt poświęcenia jest konkretnym owocem rekolekcji przeżywanych w duchu nabożeństwa do Serca Jezusowego.

Zakończenie rekolekcji wielkopostnych 2020

W czwartek, 26 marca br., zakończyły się w naszej Wspólnocie czterodniowe rekolekcje wielkopostne, których tematem przewodnim był kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, powszechnie kojarzony z objawieniami danymi św. siostrze Marii Małgorzacie Alacoque. Ostatnim punktem programu była uroczysta Eucharystia, celebrowana w seminaryjnej kaplicy o godz. 7:00 pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Jamrozka. Msza święta była tradycyjnie połączona z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu. Lektorat przyjęło 8 braci z kursu III, a akolitat – 6 braci z kursu IV.

GALERIA (rekolekcje)
GALERIA (posługi)

KURS IV ♦  KURS III