Kurs II

kl. Bartłomiej Cipora
Dydnia

kl. Karol Jagiełło
Jelna

kl. Mateusz Kielar
Blizne

kl. Jan Kornecki
Przemyśl-Kmiecie

kl. Krzysztof Lęcznar
Głuchów

kl. Patryk Perlak
Wola Zarczycka

kl. Michał Wacławik
Krosno, Miłosierdzia Bożego

kl. Adrian Wołoszyn
Pełnatycze

kl. Łukasz Zięba
Wola Zarczycka