Wykładowcy

W naszym Seminarium wykładają:

Ks. bp dr Stanisław Jamrozek – teologia duchowości
Ks. mgr Tadeusz Baj – język łaciński
Ks. dr Józef Bar – prawo kanoniczne i wyznaniowe
Ks. prof dr hab. Kazimierz Bełch – katolicka nauka społeczna
Ks. mgr lic. Tadeusz Biały – katechetyka, ćwiczenia katechetyczne
Ks. dr Henryk Borcz – historia Kościoła, historia diecezji
Ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski – muzyka Kościelna, ćwiczenia muzyczne
Ks. dr Witold Burda – teologia biblijna, historia i geografia biblijna
Ks. dr Konrad Dyrda – ćwiczenia katechetyczne
Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz – egzegeza Starego Testamentu
Ks. dr Maciej Dżugan – introdukcja biblijna, teologia psalmów
Ks. mgr lic. Kazimierz Gadzała – teoria i praktyka spowiedzi
Ks. dr Mieczysław Gniady – muzyka Kościelna, fonetyka pastoralna
Ks. dr Tomasz Hałas – teologia pastoralna, wychowanie fizyczne
Ks. prof. dr hab. Stanisław Haręzga – egzegeza Nowego Testamentu
Ks. dr Waldemar Janiga – katechetyka, ćwiczenia katechetyczne
Ks. dr Stanisław Janusz – ekumenizm
Ks. dr Arkadiusz Jasiewicz – j. grecki, patrologia
Ks. dr Łukasz Jastrzębski – liturgika
Ks. dr Piotr Kandefer – liturgika
Ks. dr Marcin Kapłon – historia Kościoła
Ks. dr Marcin Koperski – język łaciński
Ks. dr Marek Kowalik – teologia fundamentalna
Ks. dr Marek Machała – teologia małżeństwa i rodziny, misjologia
Ks. dr Janusz Paszek – prawo kanoniczne
Ks. dr Tomasz Picur – etyka, teologia moralna
Ks. dr Norbert Podhorecki – wstęp do filozofii, religiologia, filozofia Boga, teologia dogmatyczna, język niemiecki
Ks. dr hab. Wacław Siwak – teologia dogmatyczna
Ks. mgr lic. Tomasz Stec – teologia moralna, bioetyka
Ks. mgr lic. Zbigniew Suchy – homiletyka, kwestie poprawności językowej
Ks. dr Marek Szczęsny – logika
Ks. dr Jan Szeląg – oligofrenopedagogika, teologia pastoralna
Ks. mgr lic. Stanisław Świder – rozwój duchowy, język włoski
Ks. dr hab. Jan Twardy – homiletyka
Ks. mgr Marek Wojnarowski – historia sztuki, symbolika ikony
Ks. mgr lic. Wojciech Wojtas – historia filozofii, teoria poznania, filozofia przyrody
Ks. mgr Mariusz Woźny – psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, antropologia filozoficzna, psychologia pastoralna,
Pan dr Jan Musiał – język polski