Wykładowcy

W naszym Seminarium wykładają:

Ks. bp dr Stanisław Jamrozek – teologia duchowości
Ks. mgr Tadeusz Baj – język łaciński
Ks. dr Józef Bar – prawo kanoniczne i wyznaniowe, seminarium z prawa kanonicznego
Ks. prof dr hab. Kazimierz Bełch – katolicka nauka społeczna, teologia pastoralna
Ks. mgr lic. Tadeusz Biały – katechetyka, ćwiczenia katechetyczne
Ks. dr Henryk Borcz – historia Kościoła
Ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski – muzyka Kościelna
Ks. dr Witold Burda – teologia biblijna, wprowadzenie do Pisma Św., j. włoski
Ks. dr Konrad Dyrda – ćwiczenia katechetyczne
Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz – egzegeza Starego Testamentu
Ks. dr Maciej Dżugan – introdukcja biblijna
Ks. mgr lic. Kazimierz Gadzała – teoria i praktyka spowiedzi
Ks. dr Mieczysław Gniady – muzyka Kościelna, fonetyka pastoralna
Ks. dr Tomasz Hałas – teologia pastoralna, wychowanie fizyczne
Ks. prof. dr hab. Stanisław Haręzga – egzegeza Nowego Testamentu
Ks. dr Waldemar Janiga – katechetyka, ćwiczenia katechetyczne
Ks. dr Stanisław Janusz – ekumenizm
Ks. dr Arkadiusz Jasiewicz – j. grecki, patrologia
Ks. dr Łukasz Jastrzębski – liturgika
Ks. dr Piotr Kandefer – liturgika, nowe ruchy eklezjalne
Ks. dr Marcin Kapłon – historia Kościoła
Ks. mgr lic. Jerzy Kędzierski – metafizyka, ogólna metodologia nauk
Ks. dr Marcin Koperski – j. łaciński
Ks. dr Marek Kowalik – teologia fundamentalna, misjologia
Ks. dr Antoni Michno – pedagogika z dydaktyką
Ks. dr Tomasz Picur – etyka, teologia moralna
Ks. mgr lic. Marek Pieńkowski – teologia duchowości
Ks. dr Norbert Podhorecki – wstęp do filozofii, religiologia, język niemiecki, teologia fundamentalna,
filozofia Boga, teologia dogmatyczna
Ks. dr hab. Wacław Siwak – teologia dogmatyczna
Ks. mgr lic. Zbigniew Suchy – homiletyka, kwestie poprawności językowej
Ks. dr Jan Szeląg – oligofrenopedagogika, teologia pastoralna, katechetyka
Ks. dr hab. Jan Twardy – homiletyka
Ks. dr Roman Wawro – prawo kanoniczne
Ks. dr Marek Wilk – szkoły duchowości,
Ks. mgr Marek Wojnarowski – historia sztuki, symbolika ikony
Ks. mgr lic. Wojciech Wojtas – logika, historia filozofii, filozofia przyrody
Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki – psychologia ogólna, psychologia pastoralna, antropologia filozoficzna, psychologia rozwojowa
Ks. mgr Mariusz Woźny – psychologia pastoralna
Pan mgr Kazimierz Żurawski – język angielski