Wykładowcy

W naszym Seminarium wykładają:

ks. bp dr Stanisław Jamrozek – teologia duchowości
ks. mgr Tadeusz Baj – język łaciński
ks. dr Józef Bar – prawo kanoniczne i wyznaniowe
ks. prof dr hab. Kazimierz Bełch – katolicka nauka społeczna
ks. mgr lic. Tadeusz Biały – katechetyka, ćwiczenia katechetyczne
ks. dr Henryk Borcz – historia Kościoła, historia diecezji
ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski – muzyka Kościelna, ćwiczenia muzyczne
ks. dr Konrad Dyrda – ćwiczenia katechetyczne
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz – egzegeza Starego Testamentu
ks. dr Maciej Dżugan – introdukcja biblijna, teologia psalmów, teologia biblijna
ks. mgr lic. Kazimierz Gadzała – teoria i praktyka spowiedzi
ks. dr hab. Mieczysław Gniady – muzyka Kościelna, fonetyka pastoralna
ks. mgr lic. Łukasz Haduch – rozwój duchowy, teologia powołania kapłańskiego
ks. dr Tomasz Hałas – teologia pastoralna, wychowanie fizyczne
ks. prof. dr hab. Stanisław Haręzga – egzegeza Nowego Testamentu
ks. dr Waldemar Janiga – katechetyka, ćwiczenia katechetyczne
ks. dr Stanisław Janusz – ekumenizm
ks. dr Arkadiusz Jasiewicz – j. grecki, patrologia
ks. dr Łukasz Jastrzębski – liturgika
ks. dr Piotr Kandefer – liturgika
ks. dr Marcin Kapłon – historia Kościoła
ks. mgr Paweł Konieczny – pedagogika
ks. dr Marcin Koperski – język łaciński
ks. mgr lic. Jakub Kostrząb – katolicka nauka społeczna, wprowadzenie w chrześcijaństwo, język francuski
ks. dr Marek Kowalik – teologia fundamentalna
ks. dr Marek Machała – teologia małżeństwa i rodziny, misjologia
dr Jan Musiał – język polski
ks. dr Janusz Paszek – prawo kanoniczne
ks. dr Tomasz Picur – etyka, teologia moralna
ks. dr Norbert Podhorecki – wstęp do filozofii, religiologia, filozofia Boga, teologia dogmatyczna, język niemiecki
dr Jacek Rachfał – język angielski
ks. dr hab. Wacław Siwak – teologia dogmatyczna
ks. dr Tomasz Stec – teologia moralna, bioetyka
ks. mgr lic. Zbigniew Suchy – homiletyka, kwestie poprawności językowej
ks. dr Marek Szczęsny – logika
ks. dr Jan Szeląg – oligofrenopedagogika, teologia pastoralna
ks. mgr Kamil Szpilka – metafizyka, ogólna metodologia nauk
ks. dr Józef Trela – teologia duchowości, hagiografia, język włoski
ks. dr hab. Jan Twardy – homiletyka
ks. mgr Marek Wojnarowski – historia sztuki, symbolika ikony
ks. mgr lic. Wojciech Wojtas – historia filozofii, teoria poznania, filozofia przyrody
ks. mgr Mariusz Woźny – psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, antropologia filozoficzna, psychologia pastoralna,