Rekolekcje Wielkopostne

W wigilię IV niedzieli Wielkie-go Postu jak co roku rozpoczęliśmy nasze święte ćwiczenia rekolekcyjne. W tym czasie naszym duchowym prze-wodnikiem był o. prof. Andrzej Derdziuk OMFCap. Rekolekcje to swoistego rodzaju uczta – jak to wielokrotnie podkreślił o. Andrzej – na którą zaprasza nas Gospodarz – Bóg. To właśnie On zaprasza nas do spędzenia z Nim czasu. Aby jednak do tego spotkania mogło dojść, musimy poukładać wszystkie sfery naszego życia. To staraliśmy się sumiennie czynić każdego dnia. Ostatni dzień rekolekcji był przygotowaniem do celebrowania sakramentu pokuty i pojednania z przyjęciem po-sług akolitatu (kurs IV) i lektoratu (kurs III). Spotkania z o. Rekolekcjonistą przepełnione były treściami związanymi z powołaniem i kapłaństwem.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Dzień skupienia rodziców księży diakonów

W dniu dzisiejszym w naszej wspólnocie gościliśmy rodziców księży diakonów, którzy odbywali swój coroczny dzień skupienia. Niestety nie było już wśród nas wspomnianych braci z kursu VI, gdyż przebywają oni na wybranych parafiach diecezji realizując wielkopostną praktykę duszpasterską. Spotkanie rozpoczęło się konferencją z ks. Rektorem, który także przewodniczył później wspólnej Eucharystii. Homilię wygłosił wychowawca tegoż kursu – ks. Piotr Kandefer. Na zakończenie miał miejsce tradycyjny wspólny obiad.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Egzamin magisterski

Egzamin magisterski, który miał miejsce dnia dzisiejszego, zwieńczył sześcioletni tok studiów 14 braci z naszej wspólnoty. Księża Diakoni, bo o nich mowa, obronili dzisiaj swoje prace magisterskie zdobywając tym sposobem tytuł magistra. Teraz z radością pojadą do domów rodzinnych, by za dwa dni udać się do specjalnie wybranych parafii naszej diecezji, w celu odbycia wielkopostnej praktyki duszpasterskiej. Nie żegnają się oni jednak ze Wspólnotą Seminaryjną, gdyż powrócą do niej po Świętach Wielkanocnych, by podzielić się z nami swym doświadczeniem i podjąć bezpośrednie przygotowania do święceń kapłańskich.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Środa Popielcowa

Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W Archikatedrze Przemyskiej o godz. 18.00 miała miejsce uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp Józefa Michalika. Niech słowa wypowiadane przez kapłana podczas obrzędu posypania głów popiołem – „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”, towarzyszą nam przez cały ten czas pokutnego przygotowania do świąt Wielkanocy.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Kabaret

W dniu dzisiejszym bracia z Kursu IV przedstawili sztukę kabaretową, nawiązującą do czasów starożytnego Rzymu z dodatkiem bajkowych postaci m.in. Asterixa i Obelixa. Wszystkim widzom zgromadzonym na auli Instytutu, dostarczyli wiele radości na czas kończącego się karnawału.