Obłóczyny braci z Kursu III

W Wigilię Niepokalanego Poczęcia NMP bracia z Kursu III po raz pierwszy przywdziali strój duchowny – sutannę. Obrzęd „Obłóczyn” miał miejsce w czasie uroczystych Nieszporów ku czci NMP, którym przewodniczył Ks. Bp Marian Rojek, a w których wzięli także udział zaproszeni goście – Księża Proboszczowie parafii, z których pochodzą nowoobłóczeni, a także księża Katecheci i duszpasterze, siostry zakonne i pracownicy świeccy.

Po zakończonych Nieszporach wszyscy goście zostali zaproszeni do wspólnego stołu.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem NMP

Z dniem dzisiejszym w naszym Seminaryjnym „Wieczerniku” rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, w której w sposób szczególny uczestniczą bracia z Kursu III przygotowujący się do przywdziania szaty duchownej – sutanny. Jest to dla nas czas szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej. Codziennie uczestniczymy w uroczystych Nieszporach ku czci niepokalanego Poczęcia Maryi, w których można uczestniczyć także za pośrednictwem naszego diecezjalnego Radia Fara, do czego serdecznie zachęcamy. Jest to także dla nas czas ćwiczeń rekolekcyjnych, które prowadzi ks. dr Tomasz Picur.

Obchody 11 listopada

Formacja seminaryjna jest wielopłaszczyznowa i obejmuje wszystkie obszary życia człowieka, także wychowanie patriotyczne, którego szczególnym elementem jest Wieczornica Patriotyczna w dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku, tak i w tym, to wieczorne spotkanie z historią przygotowali bracia z kursu I pod czujnym okiem swego wychowawcy – Ks. Jacka Żygały i Ojca Duchownego – Ks. Stanisława Jamrozka. Słowem i pieśnią przybliżyli nam oni nie tylko historię Polski ostatnich wieków, ale również życie i nauczanie trzech wielkich Polaków: Papieża Jana Pawła II, Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę. Wieczornica patriotyczna nie była jednak najważniejszym wydarzeniem dnia dzisiejszego, którego centrum była przecież Eucharystia w przemyskiej katedrze pod przewodnictwem Ks. Bpa Mariana Rojka. To właśnie na Mszy Świętej padły słowa o tym jak budować relację miłości ze wszystkimi ludźmi, tak aby pamiętając o historii nie powtarzać błędów z przeszłości.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Kandydatura do Diakonatu

7 XI był w naszej wspólnocie seminaryjnej dniem wyjątkowym. Obchodziliśmy Uroczystość wspomnienia patrona naszej Kaplicy – św. Karola Boromeusza. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp Adam Szal, a uczestniczyli w niej także rodzice braci z kursu III, którzy w tym dniu przeżywali swój dzień skupienia. Eucharystii towarzyszył obrzęd włączenia do grona kandydatów do sakramentu święceń diakonatu i prezbiteratu 21 braci z kursu V. Obrzęd ten przyrównać można do zaręczyn, które rozpoczynają okres bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Alumni kursu V wyrazili publicznie swoją wolę przyjęcia święceń oraz chęć podjęcia trudu przygotowania do nich, zaś Ksiądz Biskup, opierając się na opinii przełożonych seminaryjnych, włączył ich do grona kandydatów i pobłogosławił ich na ten czas przygotowania.

>Zobacz zdjęcia w galerii<