WSD Przemyśl 1:0 WSD Tarnów

Dzisiaj o godz 14.00 odbył się  mecz III Rundy Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych z drużyną WSD Tarnów. Mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla naszego seminarium, drużynę przyjezdnych podejmowaliśmy nie do końca na swoim terenie (równolegle był rozgrywany mecz Polonii – u których zawsze gościmy – za Stalą Sanok), bo na boisku w niedalekich Bolestraszycach za co dziękujemy właścicielom obiektu. Rewanż już niedługo w Tarnowie, za niecałe 3 tygodnie, oby tylko dopisała aura i zdrowie. Braci z Tarnowa serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za emocjonującą rywalizację, bo jak wiemy mogło być różnie za względu na bardzo wyrównany poziom.

„Profilaktyka a Ty”

W dniu 25 października w Wyższym Seminarium Duchownym odbyły się warsztaty dla młodzieży pod nazwą ,,Profilaktyka a Ty” – w skrócie PaT. Program ten obejmuje różne inicjatywy,    w których ludzie chcą działać dla dobra drugiego człowieka. Jego główne cele to m. in. zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie w nich właściwych postaw asertywnych, działania skierowane przeciwko patologiom społecznym, które oparte są na innowacyjnych metodach wraz z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu, inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz tworzenie ogólnopolskiej społeczności, która będzie promować wśród młodzieży styl życia bez uzależnień. Projekt koordynuje Urząd Miasta oraz Komenda Miejska Policji. Autorem programu jest inspektor Grzegorz Jach.

Na warsztatach obecni byli Prezydent Miasta, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz służb mundurowych. Przemyską grupę PaT reprezentowali uczniowie z różnych placówek edukacyjnych.  To właśnie oni w auli Wyższego Seminarium Duchownego przedstawili spektakl edukacyjno – profilaktyczny pt. ,,Sekret”. Watro zaznaczyć, że program ten zainteresował nie tylko młodzież, lecz także ich rodziców.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Błogosławiony rektor naszego Alma Mater

Dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył, dobrze.

W  Bazylice Archikatedralnej, 24 października o godzinie 18.00 odbyła się Msza św. z racji obchodów wspomnienia Błogosławionego Księdza Jana Wojciecha Balickiego, której przewodniczył Rektor Wyższego Seminarium Duchownego, Ksiądz Dariusz Dziadosz. Uroczystość poprzedziła wspólna modlitwa różańcowa. Homilię wygłosił Ksiądz Rektor, w której podkreślił przede wszystkim wartość pokory i służby względem drugiego człowieka. Dzisiaj trudno mówić o świętości, służbie czy wyrzeczeniu do współczesnego człowieka, który te wartości spycha na margines swojego życia. Świat potrzebuje autentycznych świadków wiary. Nie możemy zapominać, że każda osoba od Boga wychodzi i do Boga zmierza. Przykład takiej służby najpełniej ukazał sam Chrystus, który potem wprowadził w swoje życie sam ks. Jan Balicki. Uroczystość zakończyła modlitwa litanią do błogosławionego przy jego relikwiarzu oraz uczczenie tychże relikwii przez zgromadzonych wiernych.

Misje, misjonarz, tydzień misyjny… Boliwia

,,Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.” (Mk 16, 15)

Z racji trwającego Tygodnia Misyjnego w auli Wyższego Seminarium Duchownego dnia 22 października odbyło się spotkanie z misjonarzem, ojcem Markiem Krupą OFMConv, który posługuje od prawie 23 lat w Boliwii. Ojciec Marek zaznaczył, że powołanie niesie ze sobą radość, którą trzeba zawsze maksymalnie wykorzystywać. Sobór Watykański II mówi, że ,,wszyscy bowiem chrześcijanie wszędzie, gdziekolwiek żyją, są zobowiązani przykładem życia i świadectwem słowa tak ukazywać nowego człowieka, którego przyoblekli przez chrzest święty i moc Ducha Świętego (…), aby inni widząc ich dobre uczynki, chwalili Ojca oraz by mogli pełniej zrozumieć prawdziwy sens ludzkiego życia i dostrzec powszechną więź wspólnoty ludzkiej” (Dekret o misyjnej posłudze Kościoła 11).

WIĘCEJ  

Pielgrzymka DPP

PIELGRZYMKA DZIEŁA POMOCY POWOŁANIOM

W sobotę, 20 października, odbyła się pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Balickiego. Przybyli pielgrzymi mieli możliwość modlitwy przy relikwiach bł. ks. Balickiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godzinie 10.00 w Archikatedrze, której przewodniczył J. E. Ks. Bp Adam Szal, który w homilii zachęcał do tego, aby odważnie czerpać przykład z tego świątobliwego kapłana. Człowiek nie może zapominać, że jego podstawowym powołaniem jest powołanie do świętości. Druga część uroczystości odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie miał miejsce spektakl dotyczący postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki pt. ,,Zło dobrem zwyciężaj”.

>Zobacz zdjęcia w galerii<