Zdjęcia ze Spotkania Młodych w Przeworsku

Większą ilość zdjęć ze Spotkania Młodych w Przeworsku, oraz wszelkie inne informacje i materiały dotyczące tego jak i wcześniejszych spotkań najlepiej obejrzeć na stronie Młodzież Archidiecezji Przemyskiej do której odsyłamy.

>ODWIEDŹ STRONĘ<

Droga krzyżowa zorganizowana przez HKK „Pochodnia”

Klerycy zrzeszeni w Harcerskim Kręgu Kleryckim ZHR, działającym w naszej wspólnocie, tradycyjnie zorganizowali drogę krzyżową dla przemyskich harcerzy. Rozważając stacje drogi krzyżowej harcerze w sumieniu weryfikowali realizację swojej służby Bogu, bliźnim i Ojczyźnie, którą przyrzekają wstępując na harcerską drogę. Droga krzyżowa odbyła się w przemyskim parku, a jej zakończenie miało miejscy na wzgórzu Trzech Krzyży, gdzie wspólnie w bratnim kręgu odśpiewana została harcerska modlitwa.

>Zobacz zdjęcia w galerii<